VdK nõuab vaesuse vähendamise programmi rakendamist


VdK nõuab vaesuse vähendamise programmi rakendamist
Sotsiaalne ühendus VdK näeb oma seisukohta ÜRO analüüsiga kinnitamas

"Vaesuse vähendamine peab olema poliitilise tegevuskava keskpunktis," ütles VdK president Ulrike Mascher seoses hiljuti avaldatud ÜRO analüüsiga Saksamaa sotsiaalse olukorra kohta. "ÜRO kinnitab VdK sotsiaalse ühingu seisukohta, et föderaalvalitsus peab lõpuks käivitama ulatusliku vaesuse vähendamise programmi." Esimene samm oleks föderaal- ja osariikide tasandil vaesuseametnike moodustamine, kes koordineeriksid vaesuse vastu võitlemiseks sotsiaal-, tööturu-, tervishoiu- ja hariduspoliitilisi meetmeid.

ÜRO analüüs viitab 2008. aasta andmetele. VdK president Ulrike Mascher kirjeldas seda kui "eriti hirmutavat", mida laste vaesuse valdkonnas on sellest ajast peale vähe muutunud. Vaeste laste osalus pole peaaegu paranenud. "Föderaalvalitsuse hariduspakett on suuresti ebaefektiivne," sõnas Mascher. "Palju tõhusam oleks kasutada neid ressursse seal, kus iga päev laste eest hoolitsetakse: koolides, päevakeskustes ja lasteaedades, näiteks lõunaks, muusikatundideks ja juhendamiseks." Siin saaks diskrimineerimisvaba kohtlemist rakendada ka palju paremini ja paljud vaesed pered tundusid kontorisse minnes häbimärgistatuna.

Mascher kirjeldas niinimetatud Hartz IV "lisatoetuste" suurt arvu - ÜRO raportis eeldatakse, et 1,3 miljonit inimest, kelle sissetulek on tööst hoolimata ebapiisav - "märgiks väärast tööturupoliitikast, mis põhineb liiga palju madalatel palkadel ja töösuhte vormidel, näiteks ajutisel tööl" paneb ". Sellega seoses tõi ta välja vananeva vaesuse suurenemise ohu: "Need, kes peavad Hartz IV saama hoolimata täna tööst, ei saa oma pensionist elada." Juba praegu on näha, et põhiturvalisuse saajate arv kasvab vanemas eas märkimisväärselt: ajavahemikul 2003–2009 kasvas see 55 protsenti. "See areng kulgeb paralleelselt pensionide väärtuse kasvava langusega," selgitas Mascher. Pensionärid on pensionide vähendamise tegurite tõttu aastaid olnud sõltuvad üldisest palgakujundusest ning ka praegusest tõusust pole neile kasu: "Selle aasta madalat pensionitõusu (0,99 protsenti) ületab 2,3 protsendi suurune inflatsioon." Mascher hoiatas: "Lõhe rikaste ja vaeste vahel ei tohi kasvada. See ohustab sotsiaalset rahu." (Michael Pausder)

Autori ja allika teave
Eelmine Artikkel

Üks kolmandik ennetähtaegsetest pensionidest on psühholoogilised

Järgmine Artikkel

Käivitatud on haiglate hindamisportaal