Kodanike kindlustus võiks sularaha sissemakseid vähendada


Uuring: Kodanikukindlustus võiks madalama ja keskmise sissetulekuga sissemakseid vähendada

Teadusliku uuringu kohaselt võiks solidaarsete kodanike kindlustus viia kohustusliku tervisekindlustuse regulaarse sissemakse määra miinimumini 10,5 protsendini. Eeltingimus oleks see, et eratervisekindlustus lakkaks kehtimast ja et kõigil oleks sõltumata sissetuleku staatusest kohustuslik tervisekindlustus.

Seadusjärgsete tervisekindlustusseltside kindlustusandjad peavad tulevikus maksma suuremaid kindlustusmakseid. Alates viimasest sissemakse määra tõstmisest 15,5 protsendini on tööandja osa külmutatud. See tähendab, et kõik võimalikud lisatasude suurenemised kannab töötaja. Tervishoiureformi käigus pani must ja kollane koalitsioon tervisekindlustusseltside käsutusse lisamaksude kujundamise ja kogumise. Praktikas tähendab see, et täiendavate kindlasummaliste sissemaksete kogumise ja suurendamise otsustavad tervisekindlustusandjad ise, kui nad ei saa enam haigekassa eraldistega hakkama. On vaieldamatu, et osamaksud suurenevad mõne aasta jooksul ühiskonna demograafiliste muutuste tõttu ühtlaselt. Ka eraõiguslikud patsiendid maksavad aastaid sissemakseid pidevalt.

Uuring kodanike tervisekindlustuse kohta
Vasakpoolsed on nüüd avaldanud huvitava uurimuse pealkirjaga "Kodanike kindlustus tervishoius ja pikaajalise hoolduse kindlustuses", milles tehakse ettepanek kehtestada ühtne tervisekindlustus. Sissejuhatus võiks vähendada tavalise sissemakse määra kolmandiku võrra 10,5 protsendini. Selleks peaksid kõik kodanikud olema kindlustatud haigekassas, sõltumata sissetulekust ja staatusest. Kuna osamaksjate arv suureneb massiliselt, võiks sissemakse määra vähendada. Lisaks kaotatakse kõik täiendavad sissemaksed, ravimite, tervishoiuteenuste ja praktika tasude lisatasud. Uuringu tulemuste kohaselt püsiks määr vähemalt kuni 2020. aastani stabiilsena, ehkki kliiniku- ja arstitasud suurenevad suhtelises suhtes ning kogu ühiskonna vananemisprotsess jätkub. Sellise rakenduse korral võib pikaajalise hoolduse kindlustus langeda praeguselt 1,95 protsendilt 1,6 protsendile hoolimata hooldussektori kulude ja tulemuslikkuse suurenemisest. Kodanike kindlustuse kontekstis võiks ekspertide hinnangul hoida seda ka pikas perspektiivis alla 2,0 protsendi. Ka selle mudeli korral peaksid kõik kodanikud maksma haigekassale sõltuvalt sissetulekust.

Eratervisekindlustuse ulatuslik kaotamine Uuringu põhipunkt on eratervisekindlustuse ulatuslik kaotamine. Hea 10 protsenti Saksamaa kodanikest on praegu eraviisiliselt kindlustatud. Kümne protsendi erakindlustatud kindlustatute hulgas on ennekõike keskmisest kõrgema palgaga kõrge sissetulekuga töötajad. Mudeli kohaselt piirduks eratervisekindlustus ainult lisakindlustusega. Tavalise sissetulekukontrolli asemel peaksid kõik kindlustatud isikud arvutamisel arvestama ka tulu investeerimistulust ja renditulust täies mahus. Siiani on sissemaksete hindamine olnud piiratud, kuna praegu kehtib kohustusliku tervisekindlustuse arvutusmäär 15,5 protsenti ainult kuni sissemaksete määra piirini 3712,50 eurot. Seega arvestatakse arvutamisel ka kogu sellest suurem tulu. Nii madala sissemakse määra korral väheneksid palgavälised tööjõukulud automaatselt, kuna väheneksid ka võrdselt rahastatavad kindlustusmakseid.

Üleminekuperioodi teine ​​mudel Teises arvutusmudelis ei olnud see arvutusmaht täielikult kõrvaldatud, vaid suurenes esimese sammuna ainult 5500 euroni. Selle arvutusvariandi korral võiks sissemakse määr langeda vähemalt 11,7 protsendini ja pikaajalise hoolduse kindlustuse sissemakse 1,8 protsendini 2020. aastaks.

Madala ja keskmise sissetulekuga allahindlus kõrgete tulijate arvelt. Eelkõige leevendab mudel eriti madalat ja keskmist sissetulekut, kuna tervisekindlustuse rahastamine jaotatakse ülevalt alla. Näiteks saab igaüks, kes teenib kuus 1500 eurot kuus, rahalist toetust kuni 1251 eurot aastas. See arvutusmeetod hõlmab ka keskmisi lisamakseid (praktikatasud, täiendavad ravimite maksed) ja täiendavate sissemaksete tegemata jätmist. Kui teenite rohkem, säästate rohkem. Palgaga 2500 eurot kuus säästab tervisekindlustatud inimene aastas kuni 2085 eurot. Ainult 5800-eurose kuusissetuleku korral tuleks õppemõõtmete järgi maksta suuremaid sissemakseid kui praegu.

Madalad lisakulud ja suurem ostujõud Kuna vähendatakse ka lisakulusid ja inimestel on rohkem raha tarbekaupade ja ostude jaoks, näitab uuring, et ostujõud suureneks märkimisväärselt. Selle tulemusel loodaks püsivalt vähemalt 500 000 uut töökohta. Madalam töötuse määr vähendaks ka tulevikus kulutusi sotsiaaltoetustele.

Põhiseaduslikud probleemid Kodanikukindlustuse kontseptsioon on kehtinud pikka aega ja seda kritiseerivad ennekõike äriringkonnad. Sest kriitikud peavad kogu tervishoiusüsteemi ümberkorraldamist "kiiresti rakendamata". Puhtalt õiguslikust seisukohast ei saaks erakindlustatud isikuid olla juriidiliselt kohustatud loobuma kogunenud pensionisätetest. Vähemalt põhiseaduse seisukohast oleks "kasu ja tasu suhe" ebamõistlikult kõrge, kui sissemaksete ülempiir kaotataks. Tipptulemid nagu Deutsche Banki boss Josef Ackermann teenivad aastas tubli 10 miljonit eurot. Pangaülemus peaks siis maksma kodanikukindlustuse osana tervisekindlustuse eest umbes miljon eurot. Juriidiliste ekspertide sõnul võiks föderaalse konstitutsioonikohtu ees algatatud kohtuasi olla teenuse ja selle ebaproportsionaalsuse tõttu edukas.

Vasakpoolsed kaitsevad näidisettepanekut Vaatamata kriitikale kaitseb vasakpoolsete juht Gregor Gysi seda ideed Frankfurdi Rundschaus (FR). Tema arvates peab "lõppema rikaste eelistamine vaeste arvelt". Nüüd oli aeg "keerata ratas tagasi ja luua rohkem solidaarsust". Kõik sissetulekuga kodanikud peaksid maksma samasse tervisekindlustusesse. Ainult õiglane mudel on põhiseadusega kooskõlas, kuna "inimeste tervist kaitstakse võrdsetel alustel", ütles Gysi. Kuna erakindlustatud isikutel on õigus vanaduspensionile, võiks luua üleminekumudeli. Uus äri tuleks peatada ja eelmistele erakindlustusvõtjatele võiks pakkuda hääleõigust. Ainus probleem: pikad üleminekuperioodid. (sb)

Loe edasi:
GKV ja PKV peavad kodanikukindlustuse üle läbirääkimisi?
DGB tutvustas pikaajalise hoolduskindlustuse kontseptsiooni
DGB: eratervisekindlustuse kaotamine
Asendavad tervisekindlustusseltsid hoiatavad kindlustatud isikuid eratervisekindlustuse muutumisest

Pilt: Pino Madeo / pixelio.de

Autori ja allika teave


Video: IIZI @ Eesti Toidumess 2017


Eelmine Artikkel

Põllumajanduse solidaarsusel on tulevik

Järgmine Artikkel

Esimene linnugripi H7N9 juhtum Hongkongis