TENS aitab fibromüalgiaga patsientidel


USA uuring näitas, et fibromüalgiaga patsientide transkutaanne elektriline närvistimulatsioon (TENS) võib lühiajaliselt sümptomeid parandada liikudes.

Iowa ülikooli teadlased testisid topeltpimedas, platseebokontrollitud ristsuunalises uuringus TENS-i toimet 40-l fibromüalgiaga patsiendil ja vastavalt tsentraalsele ülitundlikkusele ning vähendas valu leevendamist. Katsealused jagati vastavalt juhuslikkuse põhimõttele kolme rühma (aktiivne TENS, platseebo-TENS ja TENS puudub).

Enne ja pärast ühekordset töötlemist viidi läbi erinevad testid. Puhkuses oli kõigis rühmades sarnane keskmine valu intensiivsus. Valu intensiivsus ja kurnatus paranesid aktiivse TENS-rühmas mõlema kontrollrühmaga võrreldes märkimisväärselt. Vahetult pärast TENS-ravi tõusis ka lülisamba töödeldud piirkondade survevalu piir. Selle raviga ei olnud funktsionaalset paranemist võimalik saavutada. (pm)

Autori ja allika teave


Video: How philosophy can save your life. Jules Evans. TEDxBreda


Eelmine Artikkel

Linaõli tervist edendava toimega

Järgmine Artikkel

Avastati uus malaariavaktsiin