Elektrooniline tervisekaart kohustuslik alates jaanuarist 2014


Kohtuotsus elektroonilise tervisekaardi kohta

Elektrooniline tervisekaart (eGK) pidi asendama vana tervisekindlustuskaarti (KVK) juba 2006. aastal. Tehnilised probleemid olid edasilükkamises süüdi sama palju kui ka põhimõttelised arutelud vajaduse ja andmeturbe üle. Nüüd otsustas kohus taas tervisekaardi omamise kohustuse.

Aastaid viivitusi Elektrooniline tervisekaart (eGK) pidi asendama 1995. aastast kehtinud ravikindlustuskaarti (KVK). Kuid tehnilised probleemid, aga ka põhjalikud arutelud vajalikkuse ja andmeturbe üle lükkasid tutvustamist aastaid edasi. Nüüd peaks see olema esimene jaanuar 2014 ja vana KVK kaotab kehtivuse. Enamikul umbes 70 miljonist seaduslikult kindlustatust on juba eGK valduses, ainult umbes 5 protsendil on ainult KVK.

Berliini kohtuotsus Uue kaardi andmekaitseprobleemid on olnud probleemiks alates selle kavandatud kasutuselevõtust. See kehtib ka Berliinist pärit kindlustatud isiku kohta, kes taotleb õiguskaitset, et kohustada oma tervisekindlustusseltsi väljastama talle kindlustuskaitse tunnistus, mida ta saab kasutada eGK asemel. Ta põhjendas seda muu hulgas kaardi avaliku kriitikaga ja sellega, et ta ei soovinud kasutada "biomeetrilisi tervisekaarte". Algselt lüüakse see siiski seaduslikult läbi ja Berliini sotsiaalkohus otsustas 7. novembril (Az: S 81 KR 2176/13 ER), et tervisekindlustusseltside vastu ei ole mingit nõuet väljastada muid kindlustustõendeid. Otsus pole veel lõplik ja taotleja saab selle vaidlustada.

Vähesed kindlustatud isikud on kohustuslikest fotodest vabastatud. Hageja Berliinis pole kindlasti ainus kriitik. Ainuüksi Techniker Krankenkasse (TK) juures oleksid nad andmekaitsega seotud põhjustel oma muret kirjalikult väljendanud. Millal ja milliseid andmeid eGK-s täpselt hoitakse, pole veel täielikult selgitatud. Isegi hädaolukorra andmeid ei salvestataks sellel hetkel. Kaardil peab aga olema kehtiv foto kindlustatu kohta. Ainult alla 15-aastased kindlustatud isikud ja veel mõned isikud, näiteks hooldust vajavad isikud või inimesed, kellele usuline veendumus foto keelavad, said eGK-d ilma fotota.

Rahalised probleemid Ka elektroonilise tervisekaardi vastu tõstatatakse rahalisi põhjuseid. Väidetavalt on selle aasta juuniks eGK-sse investeeritud 728 miljonit eurot ja seda hoolimata asjaolust, et nende eelised on vaieldavad. Sel moel oleks kasu tagatud ainult pikas perspektiivis, kuna paremad andmeühendused muudaksid patsientide terviseandmetele juurdepääsu lihtsamaks ja kiiremaks. Andmekaitse põhjustel tekitab see siiski probleeme.

Haigekassakaart võib kehtida kauem. Patsiendid, kes 1. jaanuaril pole veel uut eGK-d, on siiski kindlustuskaitsega ja neid peab ravima arst. Roland Stahl riikliku kohustusliku tervisekindlustuse arstide ühingust (KBV) selgitas, et vana KVK kehtis endiselt trükitud kehtivuskuupäevani. Kuna kaardid kehtivad töötajate jaoks seitse aastat ja pensionäride jaoks isegi 20 aastat, võib see võtta aega. KBV ja riiklike tervisekindlustusandjate katusorganisatsioon on kokku leppinud üleminekuperioodis, mida mõlemad pooled tõlgendavad erinevalt. Isegi kui mõnikord öeldakse, et kõik vanad kaardid kehtivad kõige rohkem kuni 2014. aasta septembri lõpuni, peaks Stahli sõnul enamik arste kinni pidama neile trükitud kuupäevast. Ravikindlustusandjad ei saanud selle vastu midagi teha, kuna arstid ei arvelda mitte otse nendega, vaid tervisekindlustuse ühingute kaudu. (reklaam)

Pilt: BKK näidiskaart

Autori ja allika teaveVideo: Riigikogu infotund, 3. detsember 2014


Eelmine Artikkel

Herzwochen: Põhjalik teave kõrge vererõhu kohta

Järgmine Artikkel

Stress muudab mehed sotsiaalseks