Mida teha erasektori tervisekindlustusmaksete tõusuga?


Strateegiad erasektori tervisekindlustuse kindlustusmaksete järsu suurenemise vastu

Arvukad eraõiguslikud tervisekindlustusseltsid (PKV) tõstsid aastavahetusel oma makseid taas. Ehkki üldjuhul ei ole võimalik minna tagasi kohustuslikule tervisekindlustusele (GKV), on kannatanutel mitmesuguseid võimalusi kindlustusmaksete suurenemise vältimiseks. Kahtluste korral kehtib niinimetatud põhitariif, mis pakub kindlustuskaitset vaid väga piiratud määral.

Erinevalt kohustuslikest tervisekindlustusseltsidest on PKV-s tavapäraselt tariifide kohandamine tegeliku kulustruktuuriga. Sellest tulenevalt on kasvavad kulutused tervishoiusektoris suurendanud sissemakseid märkimisväärselt. Meedia teatel registreeriti 2014. aastal mõnede eratervisekindlustuse tariifide kindlustusmaksete tõusu kuni 41 protsenti. Viimastel aastatel on kritiseeritud eratervisekindlustusmaksete järsku suurenemist, kuna üha enam erakindlustatud inimesi ei suuda neid enam maksta. Kõik, mida ta pidi tegema, oli põhitariifile üleminek, mis aga tõi kaasa märkimisväärsed kaotused hüvitiste saamise õiguses.

Lisatasude suurendamise lõpetamise eriõigus Eratervisekindlustusseltsid on viimastel aastatel suutnud võita arvukalt uusi liikmeid, pakkudes tulusaid pakkumisi noortele, tervetele, hästi teenivatele inimestele. Kindlustatu unustab aga sageli selle, et algselt madalad kindlustusmaksed tõusevad tulevikus järsult ja võivad ulatuda seadusega ettenähtud tervisekindlustuse maksimummäära kordarvuni. Teid ootab ees ootamatu lisatasude tõus, kuid teil pole võimalust SHI-le tagasi lülituda. Eratervisekindlustuse liidu pressinõuniku Dirk Lulliesi sõnul on neil aga kolm peamist võimalust, kui nad ei soovi kindlustusmaksete tõstmises osaleda. Esiteks antakse kindlustatud isikutele kindlustusmakse suurenemisel üldine lõpetamise õigus. Teil on võimalus leping üles öelda ja minna teise kindlustusandja juurde.

Tariifide muutmine kindlustusseltsis Kui aga teil oli enne 2009. aastat erakindlustus, kaotate kindlustuse muutmisel kõik pensionieraldised, mille olete teinud, mis võib olla üsna suur summa. Isegi liikmed, kes ühinesid PKV-ga pärast 2009. aastat, võivad oma vanaduspensionieraldised üle kanda ainult uue kindlustuse põhitariifi suurusesse. See tähendab: "Mida kauem olete eraviisiliselt kindlustatud, seda suurem on teie vanaduspensioni kaotus," selgitas Lullies. Sellise vanaduspensioni kaotamise vältimiseks võivad kindlustatud oma varasema erakindlustusega ka teistsuguse tariifi kasutada. Põhimõtteliselt on see võimalus saadaval aastaringselt ja sel juhul jäävad mõjutatud isikud täielikult oma varudesse, selgitas Lullies. Kui uus tariif ei anna eelmisest tasemest kaugemale ulatuvaid soodustusi, pole selle jaoks uut tervisekontrolli vaja, jätkas eraravikindlustuse liidu pressiesindaja. Siin tasub "alati tasuda teiste tariifide kohta."

Baastariif alternatiivina? Kindlustatud isikute puhul, kellel oli eraõiguslik tervisekindlustus enne tähtaja lõppu 1. jaanuaril 2009, on sisetariifi muutmisel sageli võimalus üle minna tavalisele tariifile. Muidu jääb baastariif viimaseks võimaluseks. Selles ei tohi sissemaksed olla suuremad kui SHI maksimummäär (praegu 630 eurot). Põhitariif sisaldab siiski vaid väga piiratud soodustuste kataloogi, milles tarbijaorganisatsioonide sõnul on kindlustatute turvalisus tavaliselt halvem kui SHI-s. Põhitariifi muutmine võib seega tähendada olulist rahalist kergendust, kuid kõik hüvitise saamise õiguse eelised kaovad. Kuid ka siin ei ole vähemalt kindlustatud isikutel vanaduspensioni. Kui kindlustusseltsid tahavad soovitud muudatusi saavutada, soovitab Bianca Boss Henstedt-Ulzburgi kindlustatud föderatsioonist tungivalt uudisteagentuurile "dpa" sõltumatut abi. Eratervisekindlustuse ombudsmanile saab esitada asjakohaseid kaebusi.

Hüvitistest loobumine ja omavastutuse suurendamine Kindlustusmaksete järsu suurenemise vältimiseks saavad erakindlustusandjad ka ilma erisoodustusteta hakkama saada, selgitas Peter Grieble Stuttgarti Baden-Württembergi tarbijakeskusest intervjuus ajalehele "dpa". Eelkõige saavad seda suhteliselt hõlpsalt teha kindlustatud isikud, kellel on „luksusvariandi” tariif, ”jätkab Grieble. Näiteks on olemas võimalus saada igapäevaseid haigushüvitisi või õigus haiglaravi korral ühest ruumist loobuda. Selliseid hüvitiste vähendamisi tuleks siiski hoolikalt kaaluda, kuna "enamasti on vaja erakindlustust paremini kindlustada kui seadusega kindlustatud," rõhutas Bianca Boss. Hüvitiste vähenemisega kaob see eelis lõpuks. Lisakindlustuse suurenemise vältimiseks võib vajaliku ravi korral kindlustatud isiku omavastutuse suurendada. Kuid see on ka kahe teraga mõõk. Sest kahtluse korral võivad tekkida äärmiselt suured lisakulud. Kas omavastutuse suurendamine on mõttekas "sõltub tervislikust seisundist" ja selle peaks igaüks ise otsustama, selgitas Lullies. Omavastutuse sellisel suurenemisel pole nagunii mõtet eraviisiliselt kindlustatud isikute jaoks, kes on sageli haiged.

Üldiselt peaksid eratervisekindlustust sõlmivad tarbijad olema teadlikud asjaolust, et tulevikus on tõenäoline lisatasude suurenemine, ja peaksid seda oma kaalutlustesse lisama, rõhutas Peter Grieble. Lisatasude suurenemise korral on soovitatav ka vastavad reservid koguda. Grieble on veendunud, et tulevikus võib endiselt oodata eratervisekindlustuse kindlustusmaksete drastilist suurenemist. (fp)

Pilt: Thommy Weiss / pixelio.de

Autori ja allika teave


Video: Pago de Sueldos y Salarios en tiempos de Coronavirus - Entre Leyes


Eelmine Artikkel

Ravimid, mis on omaosalusest vabastatud

Järgmine Artikkel

Tõsine ülekaal kasvas dramaatiliselt kogu maailmas