Ajastressist vanemad: lapsed haigestuvad sellest


AOK pereuuring: vanemad on aja jooksul üha enam stressis

AOK 2014. aasta pereuuringu ühe tulemuse kohaselt tunnevad vanemad üha enam aja stressi ja neil on probleeme igapäevase pereelu korraldamisega. Pereuuring viidi läbi kolmandat korda. Varasemate 2007. ja 2010. aasta uuringute põhjal tellis SINUS-instituut AOK-ilt umbes 1500 peret nende igapäevase pereelu, vanemliku tervise ja laste tervise kohta.

AOK-i teate kohaselt on "uuringu tulemused muljetavaldavad, kuid samas väga ilmsed." Esiteks ja eelkõige vajaksid "lapsed tervislikuks kasvamiseks toimivat igapäevaelu." Lisaks mõjutab nende tervist vanemate heaolu ja tervislik seisund. Vanemate osas leidis uuring aga, et nad on ajaga üha enam stressis ja neil on probleeme igapäevase pereeluga toimetulekuga. Veerand küsitletuist ütles, et igapäevase pereelu korraldamine on "nõudlik või isegi ülekoormatud", teatab AOK. Lisaks "peaaegu pooled vanemad kaebasid tõsise või väga tugeva aja stressi üle". Haigekindlustusseltsi sõnul on "ajastress ilmselgelt vanemate keskne stressimõõt" ja "seetõttu tasuks mõelda, kuidas saaks puhkuse korraldada igapäevases pereelus".

Tänapäeval on lapsevanemad paljudes valdkondades vähem stressis kui 2010. aastal. Võrreldes 2010. aasta pereuuringuga näitab praegune uuring, et "vanemad tunnevad tänapäeval enamikus piirkondades (st rahaliselt, füüsiliselt, vaimselt ja partnerluses) vähem stressi", teatab AOK . Seevastu ajaline surve igapäevases vanemlikus elus on alates 2010. aastast suurenenud. Praegu arvab 46 protsenti vanematest, et nende aeg on väga või väga koormatud, samas kui 2010. aastal oli nende osakaal 41 protsenti. "Pole üllatav," see on see, "et üksikvanemad tunnevad palju rohkem aega ja rahalist stressi kui paaride peredes elavad vanemad." Seetõttu kurdavad üksikvanemad sagedamini tugeva psühholoogilise stressi üle. Muudeks ajastressi põhjusteks võivad olla "paljude (keskklassi) vanemate haridusalased pingutused", sest üha enam vanemaid "püüavad anda oma lastele õppekavaväliste tegevuste (juhendamine, sport, kunst, muusika jne) kaudu parema konkurentsipositsiooni". AOK teadaanne. Lisaks käivad tervisekindlustusseltsi andmetel mõlemad vanemad täna sageli tööl, mis suurendab ajastressi veelgi. See kipub kõrge haridustasemega vanemaid ajastressi tõttu mõjutama rohkem kui madala või keskmise haridustasemega vanemaid. Üldine ajapuudus oli eriti suur põhikooliealiste laste vanemate seas.

Viiendik terviseprobleemidega lastest Laste tervise osas leiab praegune pereuuring, et igal viiendal lapsel on terviseprobleeme. AOK andmetel ulatus mainitud laste kaebuste spekter uinumisest ja närvilisusest füüsiliste kaebuste tekkeni, nagu peavalu, kõhuvalu või seljavalu. Siin võib täheldada ka korrelatsiooni vanemate ajalise stressi ja laste tervise vahel. Lisaks näitas uuring, et "terviseprobleemidega ja madala elukvaliteediga lapsed on ka psühholoogiliselt ja sotsiaalselt rohkem stressis." Uuringu autorid pöörasid erilist tähelepanu noorukite kaaluprobleemidele, kuna need võivad avaldada kannatanute tervisele äärmiselt pikaajalist negatiivset mõju. . AOK teatas, et „20 protsenti sihtrühma kuuluvatest lastest on ülekaalulised ja veel 5 protsenti rasvunud“. Lastel, kes liiguvad regulaarselt koos vanematega, oleks siin vähem probleeme ja neist oleks kasu ka tervisele. AOK 2014. aasta pereuuringu põhjalike tulemuste põhjal on eksperdid koostanud neli olulist "Soovitused tervislikuks igapäevaseks pereeluks", mille leiate AOK-i veebisaidilt. (fp)

Pilt: Rolf van Melis / pixelio.de

Autori ja allika teaveVideo: Ema ja Laps treening


Eelmine Artikkel

Ravimid, mis on omaosalusest vabastatud

Järgmine Artikkel

Tõsine ülekaal kasvas dramaatiliselt kogu maailmas